Outplacement

Outplacement

Oavsett om du är i behov av att säga upp personal, att utveckla individer eller team så finns vi på Splend där för dig. Våra certifierade coacher hjälper er att skapa trygghet för alla parter som står inför förändring. Målet är att skapa motivation och inspiration att göra det bästa möjliga av situationen och tillsammans bygga förutsättningar för välmående kolleger och tidigare anställda. 

Coaching, vägledning eller rådgivning – för individ eller grupp

För oss är det viktigt att alla parter som står inför förändringar upplever trygghet och når motivation och inspiration att göra det bästa av situationen. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi bidra till att ni som organisation kan fokusera på effektivitet och lönsamhet samtidigt som den enskilda individen eller gruppen inte glöms. Våra certifierade coacher har lång erfarenhet av individuell coaching, vägledning och rådgivning från många olika branscher och positioner. Vi har lång erfarenhet från marknaden och stor insikt i hur rekryteringsprocessen fungerar. Tillsammans skapar vi rätt förutsättningar för att dina anställda eller tidigare kolleger får en bra start i rådande förändring.

Individuellt omställningsprogram

Vårt omställningsprogram passar dig som behöver säga upp eller omplacera personal. Det utgår från en strukturerad process med en tydlig metodik. Vi träffar klienten (live eller digitalt) vid ca 8 personliga möten om 1,5 timmar. Vi ses under en period om 1-2 månader och klienten har under hela perioden stöd från sin coach via mejl och telefon. Även snabbare processer är möjliga.
 
Vi som arbetar med coaching har stor kunskap om arbetsmarknaden, vilka kompetenser som efterfrågas och hur rekryteringsprocessen fungerar. Vi har lång erfarenhet av att jobba med samtal och coaching som arbetsmetod.

Exempel på en individuell process:

Nuläge och framtidsplaner
Bakgrund och erfarenheter
Personprofilanalys
Mål och handlingsplan
Arbetsmarknadsläge
Finslipning av CV och personligt brev
Linkedinstrategi
Övningsintervju och återkoppling
 
Allt vi gör tillsammans med klienten i den här processen har ett enda mål: att hen ska få ett nytt jobb att trivas med, så fort det bara är möjligt. Vi hjälper klienten att hitta ny energi och snabbt komma i rörelse.


Omställningsprogram i grupp

Våra omställningsprogram i grupp passar dig som behöver säga upp ett större antal personer och vill erbjuda dem hjälp med karriärcoaching men till en lägre kostnad. Vi arbetar med liknande upplägg och metodik som i den individuella processen men i grupper om 5-6 personer. 

Exempel på omställningsprocessen i grupp:

Nuläge och framtidsplaner
Bakgrund och erfarenheter
Personprofilanalys
Mål och handlingsplan
Arbetsmarknadsläge
Finslipning av CV och personligt brev
Linkedinstrategi
Intervjustrategi

Hyr en karriärcoach

Att hyra in en karriärcoach som finns på plats hos dig eller som är tillgänglig digitalt är ett bra sätt att erbjuda dina anställda trygghet i sina roller, även i en tillvaro i förändring. Ett vanligt upplägg är att ni hyr en av våra erfarna coacher i x antal timmar/vecka och de bokas in direkt av dina medarbetare. Alla samtal är konfidentiella och klienten väljer själv om hen vill prata om utveckling i sin ledarroll, vidare karriär eller annat ämne. 


Teamutveckling

Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur fungerar gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Hur skapas engagemang, kreativitet, delaktighet och inkludering? För att skapa en högpresterande och effektiv arbetsgrupp krävs det att medlemmarna känner tillit till varandra, trygghet, engagemang och motivation.
 
Vi skräddarsyr alla utbildningar och utvecklingstillfällen utefter just era behov och utmaningar. Det gör att vi ofta kombinerar olika typer av verktyg och frågeställningar med praktiska övningar, allt för att förbättra och utveckla relationerna i er arbetsgrupp. 


Extern samtalspart

Är du i ett läge där era medarbetare skulle behöva prata med en helt opartisk samtalspart? Ni kanske presenterar ett frivilligpaket som man som medarbetare kan ansöka om, och där medarbetaren inte är bekväm i att ställa frågor om detta till sin chef. Vi kan då fungera som en extern samtalspart. Ni förser oss med all information i frågan och vi fungerar som er förlängda arm med full sekretess för medarbetaren.