Hej kandidat

Hej Kandidat

Vår metod bygger på att matcha en tjänst med den rätta personen. Vid sidan av erfarenhet lägger vi därför stor vikt vid att utforska din potential och din personlighet. 

Vårt urvalsarbete är nog det som utmärker oss gentemot dig som kandidat. Din linkedinprofil är din CV, och vi har slopat det personliga brevet. Vi arbetar med urvalsfrågor för att ta reda på om du har de kompetenser vi tror är nödvändiga i den aktuella rollen, och därefter arbetar vi med tester för att matcha dig med rätt kultur, värderingar och teamet du ska jobba i.

Vi tror att vår metod är ganska rättvis. Vi tittar inte på din ålder, vi lägger mindre vikt vid vad du gjort bakåt i tiden och huruvida du anses som ”för senior” eller ”för junior”. Vi vill matcha rollen med rätt person helt enkelt.
 
Vi hoppas att du vill vara med i vårt nätverk!